Hiển thị 1 kết quả
20170817161609 ff82 [Căn Hộ Khách Sạn] Khánh Hòa chỉ cho phép condotel kinh doanh du lịch 2021

[Căn Hộ Khách Sạn] Khánh Hòa chỉ cho phép condotel kinh doanh du lịch 2021

Cùng Lâm Thành Tiến & ESTUARYRESIDENTAL tìm hiểu thông tin Khánh Hòa chỉ cho phép condotel kinh doanh du lịch về chủ đề Căn Hộ Khách Sạn (Condotel) tại Việt Nam từ năm 2018 – 2021 Tại buổi họp bàn giải pháp việc quản lý, khai thác căn hộ khách sạn (condotel) ngày 15/8, UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định condotel chỉ được dùng kinh doanh lưu trú du lịch. …

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove